גלירית עבודות שיקום

ימקא – טבריה 2016

האתר לפני ואחר השיקום

yexy

werwe

שרפות חיפה

האתר לפני ואחר השיקום

נזקי אש חיפה

נזקי אש חיפה