מוקד חירום

1700-556-687

טלפון 046452041 | פקס 046564301
ת.ד. 2662 | נצרת 16000
דואר אלקטרוני info@hakimawni.com