שיקום נזקי אש ומים!

  • שיקום נזקי אש ופיח
  • שיקום מבנים לאחר שריפה
  • שיפוץ מבנה
  • איכות אוויר במבנים
  • ניקוי ציוד חשמלי ואלקטרוני
  • שחזור מסמכים ותיעוד
  • עבודות שיפוץ

שיקום נזקי מים והצפות